ayik-site
YAZAR HAKKINDA

Christopher Doyle

Yüksek lisans derecesine sahip, lisanslı klinik uzman psikolojik danışman ve psikoterapist olan Christopher Doyle, Washington’ta kâr amacı gütmeyen bir Yahudi-Hristiyan terapötik organizasyon olan Institute of Healthy Families’in yönetici direktörüdür. Ayrıca psikoloji ve teolojinin psikolojik danışmanlığa entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış olan Northern Virginia Christian Counseling’in kurucusu ve klinik yöneticisidir. Christopher, öğrencilerine ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı sunduğu Patrick Henry College’da terapist olarak da hizmet vermektedir. #TherapyEquality hareketinin lideri olan Christopher, Ulusal Terapi Eşitliği Çalışma Kolu’nun kurucularındandır ve Doyle Hogan davasında davacı konumda olup, Maryland Eyaleti’nde cinsel kimlik çatışmalarıyla mücadele eden çocuklara yönelik lisanslı terapinin anayasaya aykırı olarak yasaklanmasına karşı çıkmıştır. Christopher aynı zamanda 2013 yılında, hemcinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden ve cinsel kimlik çatışmalarıyla mücadele eden bireyleri ve aileleri savunan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Voice of the Voiceless’ı kurmuştur. Cinsiyet kavramı üzerine birkaç farklı kitap kaleme alan Christopher’ın eserleri; The Meaning of Sex: A New Christian Ethos, Benefts of Delaying Sexual Debut ve Acception: Bullying Solutions and Prevention Health Education Curriculum’dır. Christopher, Townhall, World Net Daily ve The Christian Post gibi birçok basılı ve çevrimiçi yayın mecrasının yanı sıra Issues in Law & Medicine ve Journal of Human Sexuality dergilerinde de cinsellik üzerine sık sık yazılar yazmaktadır. Cinsel sağlığın savunucularından olan Christopher, Voices of the Silenced (Temel Sorunlar Güveni), The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church (Blackstone Films), Inside Out (Adam Perez) ve 2019 yılında bir cinsel kimlik psikoterapisti olarak yap-tığı çalışmalarla ilgili çektiği belgesel, The Sunday Sessions (Dic-kie Bruce Productions) da dahil olmak üzere altı belgeselde yer almıştır. Bunların dışında, Dr. Oz Show, Fox News Radio, Natio-nal Public Radio, American Family Radio ve Christian Broadcas-ting Network gibi yüzlerce medya kuruluşunda birçok röportaj yapmıştır. Çalışmaları USA Today, NBC News, CNN, Associated Press, ABC/Fusion, AOL, Buzz Feed, The Washington Post, World Magazine, Atlantic Magazine, NationalCatholicRegister, Citizen Magazine ve daha birçok yayın kuruluşunda yer almıştır. Purcellville/Virginia’da yaşayan Christopher ve eşi Sherry’nin beş çocuğu bulunmaktadır. Purcellville, Virginia’da yaşamaktadırlar.

Kitapları

Christopher Doyle’nin yayınevimizden çıkan kitapları

Neler Söylediler

Christopher Doyle hakkında uzmanların görüşü

Psikoterapi Savaşı

Cinsel Politika, Cinsiyet İdeolojisi ve Ruh Sağlığı Karşı Karşıya