ayik-site

Hakkımızda

Ayık Kitap olarak ruh sağlığı alanında uzun yıllar tartışma konusu olan, özellikle son elli yıldır toplumsal yaşamda belirgin hale gelmesinden bu yana politik aktivizmin etkisi kalmış olan ve alternatiflerin konuşulmadan bastırıldığı eşcinsellik üzerine özgün ve nitelikli, baskın anlayışa kuramsal ve uygulamalı alternatifler sunan ve bireysel hikayelere tanıklık eden eserlerin dilimize kazandırılmasını hedefliyoruz. LGBTQ aktivizminin kendini eşcinsel, biseksüel, transseksüel vb. olarak tanımlayan bireyler adına mutlak bir temsiliyetle konuşarak bilimsel gerçekleri çarpıtıp politik doğruculuk kapsamında bir baskı aracına dönüşmüş olması, ana akım söylemin dışında bütün söylemlerin el birliğiyle susturulması ve değişim için bir ihtimal arayanların önünün kapatılarak resmen bir cinsel yönelim hapishanesine terk edilmesi, bu eserlerin çevrilmesini tam anlamıyla gerekli kılmaktadır. Bilimsel bulgular ve literatürdeki değişim öyküleri farklı bir hikayeye işaret etmektedir. Değişim hikayelerine ve bilimsel özgürlüğe giden bu yolda, literatürdeki bu eserleri siz okuyucularımızla buluşturmayı hedefliyoruz.